Loading...
Wizyta fizjoterapeutyczna 2021-05-17T16:55:36+00:00

Fizjoterapia Piława Górna

Fizjoterapia polega na przywracaniu , poprawianiu lub zachowywaniu zdrowia pacjentów.

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad, analizuje wypisy i badania pacjenta. Skrupulatnie planuje a następnie przeprowadzam postępowanie lecznicze.

Podczas wizyty wykorzystuje metody takie jak: terapię manualną, taping (plastrowanie), zabiegi z zakresu chiropraktyki kręgosłupa jak i wisceralnej, terapię powięziową, suche igłowanie i wiele innych. Wszystko to aby przywrócić dobrostan pacjenta. Metody pracy z pacjentem dobierane są indywidualnie za zgodą pacjenta, tak aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w jak najkrótszym czasie.

Bardzo istotna jest współpraca ze strony pacjenta i umiejętność zastosowania się do szczegółowych zaleceń dotyczących procesu usprawniania i leczenia.

Moim priorytetem jest to aby przywrócić lub poprawić zdrowie pacjenta i utracone lub obniżone funkcję organizmu w jak najkrótszym czasie.

W uzasadnionych przypadkach, odsyłamy pacjentów do specjalistów innych dziedzin. Zdarza się że prosimy pacjenta o wykonanie badań dodatkowych tj; RTG, tomograf, rezonans, morfologia krwi lub innych.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty Pacjent powinien pamiętać o tym aby oprócz dokumentacji medycznej (jeżeli ją posiada) zabrać ze sobą wygodny strój sportowy do przebrania lub nie krępującą bieliznę. Najlepiej będzie przystąpić do wizyty w stroju sportowym, może być wygodny dres lub leginsy. Podczas pierwszej wizyty zostanie zebrany wywiad. Następnie przeprowadzone zostanie badanie narządu ruchu, oraz zaplanowane zostanie leczenie pacjenta. Kolejno po wykluczeniu przeciwwskazań, przeprowadzony zostanie zabieg leczniczy.

Stan pacjenta decyduje o długości postępowania leczniczego, w znacznej większości pacjentów duża redukcja bólu następuje już po pierwszej wizycie, kompleksowy proces leczenia w większości przypadków zamyka się w 3-4 wizytach, natomiast stany przewlekłe gdy pacjent boryka się ze swoim problemem od dawna możliwa będzie konieczna większa ilość wizyt, nawet 5-8. Zastrzegam sobie prawo do odmowy udzielenia świadczenia w warunkach uzasadnionych.