Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam wywiad z pacjentem, kolejno przystępuję do diagnostyki funkcjonalnej pacjenta.

Następnie po wykluczeniu przeciwwskazań, ustalam plan fizjoterapii i za zgoda pacjenta przystępuję do wykonania zabiegu.

Podczas wizyty wykorzystuje metody takie jak:

-terapię manualną,

-masaż poprzeczny i funkcjonalny mięśni,

-terapię wisceralną (masaż brzucha),

-falę uderzeniową.

Zdarza się że proszę pacjenta o wykonanie RTG z opisem w celu poszerzenia diagnostyki.

Stan pacjenta wpływa na długość postępowania, w znacznej większości pacjentów duża redukcja bólu następuje już po pierwszej wizycie, kompleksowy proces fizjoterapeutyczny w większości przypadków zamyka się podczas 3 do 5 zabiegów.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy udzielenia świadczenia w warunkach uzasadnionych.